xmediaworks

VU University Amsterdam

triggers to validation

ROC West-Brabant

triggers to awareness for entrepreneurship

ROC Amsterdam

triggers to understand construction proces

Thieme Meulenhoff

triggers to career orientation

ROC West-Brabant

triggers to speak English

business & training

triggers to discuss the inclusive work environment @Ministerie Binnenlandse Zaken

Het Nieuwe Stemmen

triggers to discuss & debate about EU legislation

Waddenvereniging

triggers to discuss dilemma's in climate change

xmediaworks - Ranj

triggers to discuss climate change issues

business & training

triggers to discuss cultural sensitivity in (international) project management

Non Zero Sum

serious game engine about co-operation

Nederlands Water Platform

triggers to awareness about innovation @water industry

Kennisnet

triggers to awareness about educational proces & ICT

OTIB

triggers to awareness for support @home

Natuur & Milieufederatie Utrecht

triggers to discuss between stakeholders

concept ontwikkeling

xmediaworks ontwikkelt crossmedia en serious games concepten voor en met haar klanten in het onderwijs, bedrijfsleven en non-profit sector.

xmediaworks is een onafhankelijk productie en consultancy bedrijf en werkt altijd met multi disciplinaire teams.

xmediaworks ontwikkelt haar producties altijd in nauw overleg met de klant.

consultancy en management

Cross media works! Het gebruik van mobiele apparaten zoals tablets, smartphones e.d. is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. De medewerker, burger, patiënt of student zal steeds vaker op het juiste moment, op het juiste scherm, de juiste informatie willen hebben (any time, any place, any where, on any thing).

Hoe moet je als bedrijfsleven, overheid, gezondheidszorg of onderwijsinstellingen en non-profit organisaties daarmee omgaan?

xmediaworks begeleidt haar klanten in dit proces – van eerste consult tot uitvoering van deze projecten. Zij hanteert daarbij een gefaseerd en iteratief ontwikkelproces waarbij klant en ontwikkelteam nauw samenwerken.

netwerk organisatie

xmediaworks heeft 20 jaar ervaring in advies en management van interactieve (cross)media projecten. Zij maakt een heldere vertaalslag van de behoefte van uw organisatie naar de mogelijkheden die interactieve digitale media biedt.

xmediaworks heeft een breed netwerk en is een onafhankelijke schakel tussen de verschillende betrokken partijen en specialisten.