Project Description

2012-2015

In de huidige samenleving staan overheidsorganisaties en bedrijven steeds vaker voor complexe vraagstukken die zij niet zelfstandig kunnen oplossen. Een ‘inclusieve werkomgeving’ waarin medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen kan bijdragen aan een betere en effectievere samenwerking binnen organisaties en tussen organisaties onderling.

Dit klinkt vanzelfsprekend echter ‘inclusief’ gedrag is niet vanzelfsprekend. Veel mensen zijn zich onbewust van hun ‘exclusief’ gedrag.

Blend In Stand Out – Iedereen telt! helpt uw organisatie en medewerkers met een mix aan zichtbare en onzichtbare kwaliteiten om optimaal bij te dragen aan uw organisatie.

xmediaworks partners

  • Blend In Stand Out is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
  • De content is ontwikkeld in samenwerking met strategisch adviseur diversiteit Wouke Lam (IederEen)
  • De technology is ontwikkeld in samenwerking met technisch ontwikkelaar Bernard Kroes van Shift F5