Project Description

2007 – 2009

consultant Kennisnet – MBO actieplan ‘Verbonden met ICT’

Het ministerie van OCW heeft samen met de MBO-sector geïnventariseerd voor welke onderwijsprioriteiten ICT-instrumenten het best ingezet kunnen worden. Ook is onderzocht welke knelpunten in het gebruik van ICT op scholen met voorrang om een oplossing vragen. Dit heeft geleid tot het actieplan ‘Verbonden met ICT’. Meer informatie vindt u op op de website van Kennisnet..

Voor dit programma heeft xmediaworks een reeks masterclasses, de inrichting van een expertnetwerk en docententrainingen verzorgt.

Op 13 mei 2009 is in Madurodam de slotmanifestatie voor alle projecten van het Kennisnet MBO Actieplan ‘Verbonden met ICT’ gehouden. xmediaworks heeft voor deze presentatie een ‘mind-map-metro-kaart’ ontwikkeld waarin de ervaringen van de leerlingen, docenten en managers zijn samengevat onder het motto:

  • Hoe de leerling wil leren?
  • Hoe de docent wil doceren?
  • Hoe de manager wil managen?

En hoe kan ICT daar een bijdrage aan leveren?