Project Description

2007 – 2009

LOGO – regisseer je eigen loopbaan

Veel jongeren hebben geen flauw idee wat ze willen worden en kiezen een opleiding zonder een duidelijk beeld te hebben van het beroep. Dat leidt vaak tot demotivatie en vroegtijdig schoolverlaten, zo blijkt uit onderzoek. Om iets aan deze situatie te doen, bedachten PAT (Thieme Meulenhoff) en Stichting Praktijkleren een nieuwe benadering. Een online spel dat docenten helpt om loopbaan-oriëntatie een structurele plek te geven in hun onderwijsprogramma. Niet het kiezen van een beroep of loopbaan staat daarbij centraal. Het gaat met name om loopbaancompetenties. In de praktijk blijkt namelijk dat deze competenties structureel te weinig aandacht krijgen. Veel leerlingen weten simpelweg niet hoe ze tot een goede beroepskeuze kunnen komen.

Doel van het spel is dat leerlingen competenties ontwikkelen om hun eigen loopbaan vorm te geven.

  • Ze leren reflecteren op hun eigen motivatie: waarom vind ik dit leuk, hoe kom ik tot die keuze?
  • En daarnaast leren ze stappen te zetten om hun loopbaan verder vorm te geven. Wat moet ik doen om een beter beeld te krijgen van bepaalde beroepen?
  • En hoe kan ik contacten leggen op de arbeidsmarkt (netwerken)?

Meer informatie: M&ICT

Projectleider M&ICT project LOGO in opdracht van PAT onderwijsinnovaties / Thieme Meulenhoff