Project Description

2006 – 2007

Checkout! Het talenspel

Het ROC West-Brabant wil als innovatieve onderwijsinstelling verkennen hoe serious games ingezet kunnen worden als een van de vormen van onderwijsvernieuwing. Met de ontwikkeling van een aantal spellen worden de eerste stappen gezet richting een onderwijsvernieuwing die gericht is op de huidige en toekomstige leerlingen en docenten. Naast het opdoen van ervaring met deze vorm van onderwijs zal tevens kenniscreatie, kennisdeling en deskundigheidsbevordering worden gerealiseerd.

xmediaworks is als consultant betrokken geweest bij de concept ontwikkeling van twee serious games voor het MBO onderwijs:

  • een ondernemersspel – een trigger tot ondernemersschap,
  • een talenspel – om de drempel om actief praktisch te communiceren in de Engelse taal te verlagen.

Daarnaast was xmediaworks als consultant betrokken bij de project begeleiding van het ict-innovatie-gaming project voor de dienst onderwijs.