Project Description

2006 – 2007

Het ondernemersspel

Het ROC West-Brabant wil als innovatieve onderwijsinstelling verkennen hoe serious games ingezet kunnen worden als een van de vormen van onderwijsvernieuwing. Met de ontwikkeling van een aantal spellen worden de eerste stappen gezet richting een onderwijsvernieuwing die gericht is op de huidige en toekomstige leerlingen en docenten. Naast het opdoen van ervaring met deze vorm van onderwijs zal tevens kenniscreatie, kennisdeling en deskundigheidsbevordering worden gerealiseerd.

Ondernemerschap is een vak dat je leert in de praktijk en niet uit een schoolboek. Doel van dit spel is om leerlingen een realistische en motiverende ervaring te geven over het runnen van een eigen bedrijf. De game versterkt de relatie tussen theorie en praktijk en sluit aan bij de competentieprofielen van ondernemerschap.

xmediaworks is als consultant betrokken geweest bij de concept ontwikkeling van twee serious games voor het MBO onderwijs:

Daarnaast was xmediaworks als consultant betrokken bij de project begeleiding van het ict-innovatie-gaming project voor de dienst onderwijs.