Project Description

Sharkworld – een project management game

Sharkworld was een online serious game voor project managers de mogelijkheid om te experimenteren en ervaring op te doen met de belangrijkste aspecten van projectmanagement. Inmiddels kan het spel niet meer gespeeld worden.

Dit online spel bood een realistische virtuele omgeving waarin het project zich ‘real time’ ontvouwde waardoor de projectmanagement trainee gestimuleerd werden in te grijpen alvorens het project de verkeerde kant op dreigt te gaan.

Door het gebruik van diverse spannende scenario’s, websites, realistische videobeelden, chat, email en mobiele telefonie werd de betrokkenheid van de speler bij het spel zeer groot.

Sharkworld gaat in op de economische aspecten van projectmanagement, maar ook de sociale aspecten zoals conflict management, culturele sensitiviteit en diplomatieke vaardigheden.

Daardoor bood Sharkworld voor zowel beginnende als ervaren projectmanagers een gezamenlijke ervaring die resulteerde in een goede dialoog over projectmanagement binnen een organisatie.

“An excellent addition to the basic project management training – and a very pleasant way to get an introduction into project management”
“The use of different media to communicate such as email, mobile phone etc makes it very realistic.”

Over de game

Sharkworld was een online game. Het spel schept een overtuigende virtuele omgeving waar een project zich in toenemende mate ontwikkelt. De speler wordt gedwongen direct in te grijpen en bij te sturen. Het spel wordt voortgestuwd door een suspense story.

Bij het inloggen in het spel wordt de speler direct naar China gevlogen om daar als projectmanager de aanbouw van het grootste haaienbassin ter wereld te begeleiden. De speler krijgt een virtuele desktop. Op de desktop bevinden zich alle benodigde tools als e-mail, planner tool, een financiële tool en de mogelijkheid om middels chat conversaties te voeren. Daarnaast kan hij op eigen initiatief naar diverse locaties afreizen om daar persoonlijk met verschillende mensen te overleggen. Al snel ervaart de speler dat er meer belangen spelen dan alleen het slagen van het project.

De speler ervaart in deze game dat projectmanagement niet alleen om het maken van planningen en begrotingen gaat maar juist om het begeleiden van het proces. Door het videomateriaal, de storyline, tools en de verschillende conversaties die de speler voert ervaart hij wat het is om een balans te zoeken tussen de verschillende stakeholders van het project. Hij moet inspelen op verschuivende doelstellingen en hoofd van bijzaak onderscheiden.