Project Description

2007

In het kader van ‘Technologie Thuis Nu’ (TTN) is bij OTIB een modelwoning ingericht die de technologische innovaties toont voor mensen met een beperking die zelfstandig willen blijven wonen. De modelwoning is ontwikkeld voor de technische installatiebranche en zorgprofessionals die in deze woning de mogelijkheden en oplossingen kunnen ervaren. Deze fysieke woning biedt echter niet voldoende ruimte om alle doelgroepen en ‘stakeholders’ te informeren over deze technologische innovaties. Om die reden is er behoefte aan een virtuele omgeving waar de verschillende doelgroepen worden geïnformeerd en geïnspireerd.

OTIB heeft xmediaworks benaderd om te adviseren hoe deze virtuele omgeving of virtueel loket vorm te geven.