Project Description

2010-2011

Binnen de VU organisatie bestaan verschillende instituten waar kennis en producten ontwikkeld worden die gevaloriseerd kunnen worden (een goed idee vermarkten).

Om deze valorisatie mogelijk te maken is een vertaalslag nodig van die kennis naar de behoefte die het bedrijfsleven heeft. VU TTO heeft DPI & xmediaworks benaderd om VU TTO hierbij te ondersteunen. DPI & xmediaworks zijn gespecialiseerd in visuele communicatie en creatieve business consultancy. DPI & xmediaworks hebben beide een breed netwerk in de creatieve en zakelijke markt. Zij hebben de VU Technology Transfer Office (TTO) geadviseerd en ondersteund bij de valorisatie van kennis en producten die op het grensvlak liggen van (ICT) innovatie, creatieve sector en business development.