Project Description

2010 – 2013

Wettenstrijd – over EU besluitvorming en recht

Voor veel mensen staat de politiek – vooral de Europese politiek – ver van hun af. Stichting Het Nieuwe Stemmen (HNS) zet zich in om alle burgers meer bij de politiek en haar democratische besluitvormingsprocessen te betrekken. De game Wettenstrijd heeft als doel dit bij de kern – het onderwijs – aan te pakken door het politiek bewustzijn te vergroten.In Wettenstrijd combineren we het beste van de virtuele wereld en didactische concepten. We laten de leerling in een veilige leeromgeving @school en @home kennismaken met de wereld van de Europarlementariër en het democratisch proces.

  • Waarbij sociale media ze triggert..
  • Het groepsproces ze motiveert..
  • Een goede verhaallijn ze boeit..
  • En concrete opdrachten ze leert..
  • ..over het democratisch proces van besluitvorming en wetgeving van de EU.

Wettenstrijd is ontwikkeld voor leerlingen uit klas 4 en 5 havo en vwo als onderdeel van het vak Maatschappijleer. Het neemt ca. 3 x 45 minuten aan speeltijd (2 x lesuur, 1 x huiswerk uur).

De game kan ook gebruikt worden in combinatie met andere vakken zoals Nederlands.

Wettenstrijd is GRATIS voor het voortgezet onderwijs.